DIY「小精靈」摺角書籤.引小朋友睇書書

DIY「小精靈」摺角書籤.引小朋友睇書書

電子閱讀愈來愈普及,不過小朋友對得多電子產品始終會影響眼睛健康。或者可試整下D得意摺角書籤,好似熊仔、小白兔、狐狸先生,仲有大熱的比卡超小精靈、Star Wars黑武士等等,夾在書角上,超搶眼!話唔定可以吸引小朋友多睇圖書呢:)同埋小朋友一齊DIY,親子樂仲正!

圖及書籤教學影片:/redtedart.com/

DIY「小精靈」摺角書籤.引小朋友睇書書DIY「小精靈」摺角書籤.引小朋友睇書書DIY「小精靈」摺角書籤.引小朋友睇書書DIY「小精靈」摺角書籤.引小朋友睇書書DIY「小精靈」摺角書籤.引小朋友睇書書DIY「小精靈」摺角書籤.引小朋友睇書書

About author

You might also like

孩子學習路

玩具3誘因‧提昇孩子語言能力

語言發展息息相關。遊戲既可促進小朋友的智力發展,也能提昇小朋友的社交能力,所以選擇合適的玩具對小朋友的語言發展是非常重要的。以下我會和大家分享一下為小朋友選擇玩具的考慮因素,希望能幫助大家選購有用的玩具。

孩子學習路

將幼兒「作品」當垃圾?

一份小小的圖工,可能對於成人來說覺得微不足道,甚至認為是一些小兒科玩意,可是在幼兒的世界裡,卻是不一樣的學習,有著不一樣的意義。

孩子學習路

溝通無難度!提昇與幼兒溝通技巧(一)

幼兒(約一至三歲)正值語言急速發展的時期,良好的親子溝通技巧絕對能大大的提高幼兒學習語法、詞彙及社交等的語言能力。然而,普遍家長並不熟悉何謂良好的親子溝通技巧,甚至犯上一些常見的溝通錯誤。