You might also like

每日熱話

子女利市錢點使 4成家長要管

農曆新年將至,小孩最開心是收到利市錢。有調查發現,近4成家長嚴格控制子女利市錢花費。另8成家長給子女零用錢,但有3成分別稱因夫婦間方法不協調及「心軟」難以教導子女理財……

每日熱話

分享溫馨家庭旅行照 徐子淇親子齊撐善舉

一眾名人紅星早前應邀參與慈善活動,當中徐子淇向外界分享家庭旅行照,直言重視家庭樂的她希望為子女樹立榜樣,身教正確價值觀……

每日熱話

睇戲親子樂 任賢齊11歲囡 樣甜吸睛

今年剛踏入半百(50歲)的任賢齊,早年移居香港,一家四口不時溫馨出巡。日前,Family man唔使開工,梗係陪家人天倫樂。任氏一家現身中環ifc睇戲,二十四孝Daddy更買朱古力o氹仔女……