Tag "新發明"

新品速遞

小朋友「探熱手帶」.測埋瞓得好唔好

小朋友發熱不舒服會令父母憂心,甚至可能要徹夜陪伴在旁先安心。新發明Check-my-Temp「探熱手帶」或者可以減輕爸媽負擔呢!「探熱手帶」可以長期戴在寶寶手臂上,全天候check住體溫,如果體溫有異常,就會發提示到手機,爸媽就可以隨時知道小朋友情況啦!除左check體溫