You might also like

每日熱話

港爸怕蚊蟲 禁兩歲B出街

最近蚊患嚴重,家長帶小朋友外出需做好防蚊措施,惟有人卻「斬腳趾避沙蟲」。有港媽在討論區訴說,BB快兩歲,已識行識走,想帶他到戶外活動。但丈夫以怕蚊蟲及危險而出言阻止……

每日熱話

港華擬後年轉直資 華仁小學逐步脫龍

《星島日報》消息指,港華憂慮華小明年遷到北角新校舍,會影響港華的收生質素,冀轉制後爭取更大的收生與財政自主權;校方初擬每年學費43000至45000元,基層學生可獲學費減免……

每日熱話

9歲魔童怕虎媽 張智霖溫柔呵O氹做湊仔公

日前晚上,張氏一家又連體出動,去銅鑼灣時代廣場的超市掃貨。當日見魔童全程愛黐實Daddy,連媽咪拎住兩包薯片O氹阿仔,乖仔都睬你都傻,一味拖住溫柔貓爸……