You might also like

新品速遞

「行李喼 +BB手推車」2合1.Hand carry上機超方便!

可以帶埋BB去旅行好開心!但點先可以輕鬆照顧BB又推到行李呢? 澳洲一對新手夫婦就根據同BB第一次搭飛機的”難忘”經歷,想出Hand carry行李+ BB手推車兩用的創新設計!行李車容量大,內置可折疊式BB座椅,

新品速遞

Timeout「 漏斗櫈」‧ 加快「小朋友冷靜」

當孩子曳曳,扭計唔聽話,父母都愛用”Timeout”的方法將孩子隔離。但要冷靜幾耐、幾時講和……大家嬲起上來都無理,拖下拖下,關係就變差架啦!何不加入可緩和氣氛的Timeouts「 漏斗櫈」

新品速遞

小朋友游水必備,Kingii充氣手帶

夏日炎炎游水玩水就最開心,不過小朋友一識得下水就唔肯用水泡,爸媽當然唔多放心。安全之上,除了要”睇緊啲”,有「泡」在身始終安全好多,嫌一般水泡太BB的話,最近有外國團隊就設計出一款只需戴在手腕的充氣裝置Kingii,幾型架,又輕巧!