Timeout「 漏斗櫈」‧ 加快「小朋友冷靜」

Timeout「 漏斗櫈」‧ 加快「小朋友冷靜」

當孩子曳曳,扭計唔聽話,父母都愛用”Timeout”的方法將孩子隔離。但要冷靜幾耐、幾時講和……大家嬲起上來都無理,拖下拖下,關係就變差架啦!何不加入可緩和氣氛的Timeouts「 漏斗櫈」,將櫈反轉,就可以開始計時啦!孩子坐在其上咁有趣,冷靜都特別快啦!另加錢更有埋隨身攜帶「Timeout墊」,外出或去旅行都用得,好搞笑haha~~~

價錢及售賣點:/amazon.com/
Timeouts「 漏斗櫈」‧加快「小朋友冷靜」Timeouts「 漏斗櫈」‧加快「小朋友冷靜」Timeouts「 漏斗櫈」‧加快「小朋友冷靜」

 

About author

You might also like

新品速遞

寶寶「聽與讀」計字器‧「Starling」新登場

據一份進行了30年的研究報告指出,寶寶在懂說話前,愈多機會聽到/接觸到不同的單字、詞彙,日後的IQ、EQ及社交能力亦會愈強。但不少父母忙於工作,很多時需假手於傭人,寶寶日常聽與說的能力進展如何,實在無從稽考。為此,美國新發明了「Starling」計字器。

育兒指南

【育兒健康TIPS: 戶外「避炎防蚊」必備孖寶】

夏天就快到,大人小朋友都好想出去外曬下太陽、親親大自然,但細菌病毒無處不在,周圍玩一定要經常消毒雙手!同時還要留意蚊患,避免針到紅腫痕癢

新品速遞

「晾」腳繩墊.媽咪偷閒煲劇必備

平日湊細路又忙又攰,一有時間好多媽咪都會「煲」下劇、睇下書輕鬆下,慰勞下自己嘛!坐低雙腳點放先最舒服呢?可以考慮下呢款方便攜帶的「晾」腳恩物!只要調教好所需長度,