Archive

最新活動

【一堂學識】六道中菜+拍片剪片+ IG網絡營銷

點止烹飪班咁簡單? 仲可以順道學埋拍片剪片,甚至是網絡營銷!不論是為興趣、想要創業、定係為小朋友面試製作Portfolio/交功課,今次 全能家長訓練課程系列 都能滿足你嘅需要